collage_object

REGISTRERING BARN/UNGA

Välkommen att fylla i dina uppgifter. Vi sparar dig i registret och hör av oss om det dyker upp något som kan passa i framtida produktioner. 
När du har fyllt i formuläret får du ett automatiskt svarsmejl, då vet du att upgifterna kommit fram som de ska. 
Har du redan ett CV? Då går det lika bra att mejla det till cv@castingverket.se

  • Nytagna bilder! 1 helbild, 1 närbild önskas.
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Samtycke till behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 så gäller strängare regler för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen; GDPR. Därför måste alla som behandlar personuppgifter, (till exempel samlar in, lagrar, ändrar, använder eller observerar), följa de nya dataskyddsreglerna. För att kunna spara dina personuppgifter behöver vi därför ditt samtycke.
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Castingverket med ändamålet att kunna kontakta dig för eventuella framtida uppdrag. Genom ditt frivilliga samtycke ger du Castingverket rätt att använda uppgifterna enligt detta ändamål. Den rättsliga grunden är artikel 6.1a i dataskyddsförordningen. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas. Dina personuppgifter kommer att gallras vid behov, men de kan komma att bevaras under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Det är viktigt att personuppgifterna som behandlas är korrekta och ​Du behöver därför meddela Castingverket vid eventuella förändringar.